Kako obračunati trošak zbrinjavanja otpada prema odloženoj količini?

Jednostavno!