Brzina pražnjenja 6,5m3 otpada

Jedan vozač, jedan kamion, jedan kontejner efektivnog volumena 6,5m3 i 100s posla!