Kako se prazne podzemni kontejneri možete vidjeti iz priloženog videa.