Nadzemni kontejneri polako gube bitku sa polupodzemnim sustavima.

Nadzemni su kontejneri trenutno najrasprostranjeniji u nas. Godinama su se dobro nosili s napretkom, no u odnosu na polupodzemne kontejnere svakim danom pokazuju sve više mana, pa se polako ali sigurno zamijenjuju, pogotovo u sredinama koje su osjetljive na higijenu, buku, vizualni izgled, kao neugodne mirise. 

P1100534.JPG 

Zeleni otoci se najčešće sastavljaju od 1100l plastičnih kontejnera, no veliki problem predstavlja malen kapacitet i površine koje nisu otporne na vjetar.

800.jpg

Nadzemi se kontejneri ipak najčešće koriste za komunalni otpad, pa od tuda i naše iskustvo kako se "čuju" tri ulice dalje.

8001.jpg