Kontejneri od 10m3

Kontejneri od 10 m3 su vrlo rijetki. Najveći su od 12m3 i prava su rijetkost, proizvode se po narudžbi.

IMAG1039.jpg

Kontejner od 10m3 na tzv. absetzkipperu.

IMAG1070.jpg