Kontejneri od 5m3

Najčešće se koriste za skupljanje i odvajanje građevinskog otpada na samom gradilištu.

Idealni su za uske gradske ulice, jer u praliu zauzimaju jedno parkirališno mjesto.

IMAG0235.jpg

Zbog konusne konstrukcije lako se prijevoze i puno ih stane na standardni kamion.

IMAG0647.jpg