Preskonejner

Utovar RM20 preskontejnera

 

 Danas su temelj održivog gospodarenja otpadom. Gotovo da ne postoji reciklažer koji ih ne koristi.

IMAG0075.jpg