Preskontejner MPC-18

Jedan od prvih domaćih trgovačkih lanaca koji je krenuo u zbrinjavanje svog otpad uz pomoć preskontejnera bile su Plodine 1998.godine!?

Fotografija je iz skladišta Plodina u Šibeniku.

18.JPG